Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA

Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA
Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA

Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA

Large Vintage Marx Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA Child and dog in back window. Measures: 20 1/2" x 8 1/2".


Large Vintage Marx 20 Tin Toy Family Sedan BK 4117 Metal Litho Original USA